Zawartość koszyka
0 szt.
, 0,00 zł
Załóż konto Przypomnij hasło Wyszukiwanie zaawansowane
Home DecorPapieryStempleDodatkiMaskiWykrojnikiMediaAkcesoriaPlannerKwiatkiKolekcje
Nasz Sklep Detaliczny
 
Wyszukiwanie
Szukana fraza:
Przedział cenowy:
do
Materiały Filmowe

 [czytaj więcej]
Inspiracje

 [czytaj więcej]
Tutoriale


 [czytaj więcej]
Język
Polski Angielski
Informacje
Regulamin
Płatność i Dostawa
Darmowa Dostawa
Rezerwacje
O nas
Kontakt
Polityka Prywatności
Kontakt
e-mailbiuro@primamarketing.pl
GSM883 388 985
Godziny działania hurtowni
10-16
Polecane strony
Biuletyn
Chcesz być na bieżąco informowany o nowościach w hurtowni ? Podaj nam swój e-mail aby otrzymywać biuletyn.
E-mail:
Twoje imię:
Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUTORA SCRAP & ART

 

SPIS TREŚCI

§. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§. 2. DEFINICJE

§. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§. 5. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§. 6. WARUNKI SPRZEDAŻY

§. 7. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

§. 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§. 9. PŁATNOŚCI I DOSTAWA

§. 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§. 11. REKLAMACJE 

§. 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania z usług strony Dystrybutor Internetowy Scrap & Art dostępnych pod adresem internetowym http://www.scrapandart.pl, http://www.marthastewart.pl, http://primamarketing.pl,  

2.       Regulamin określa w szczególności: 

a.       rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, 

b.      warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: 

i.   wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, 

ii. zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, 

c.       warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, 

d.      tryb postępowania reklamacyjnego. 

3.       Operatorem strony Dystrybutora Internetowego Scrap & Art jest Piotr i Agnieszka Podszus, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą K.A.A.P. Venture Piotr i Agnieszka Podszus Spółka Cywilna z siedzibą w Bobrowcu, mieszczącą się przy ul. Jesiennej 27, 05-502 Bobrowiec, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 123-128-06-78, REGON: 146873746

4.       Dystrybutor Internetowy  Scrap & Art świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.

 

§. 2 DEFINICJE

1.       Operator, Sprzedający – podmiot, o którym mowa w §. 1 ust. 3 Regulaminu

2.       Klient, Kupujący – Przedsiębiorca, wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.);

3.       Dystrybutor, Dystrybutor Scrap & Art - Operator strony Dystrybutora Internetowego Scrap & Art dostępny pod adresem internetowym http://www.scrapandart.pl , http://www.marthastewart.pl, http://primamarketing.pl

 4.       Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

5.       Konto Klienta – miejsce dostępne dla zarejestrowanych Klientów Dystrybutora po wprowadzeniu adresu e-mail bądź loginu i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

6.       Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku.

 

§. 3 RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Dystrybutor  prowadzi hurtową sprzedaż towarów za pośrednictwem strony Dystrybutora Scrap & Art oraz świadczy usługę „Biuletyn”.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze strony Dystrybutora Scrap & Art w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
 3. Usługa „Biuletyn” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgodny na przesyłanie informacji handlowych.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
 5. Zamówienia, w sposób określony w §. 6.,  można składać po dokonaniu rejestracji.
 6. Klient, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając adres e-mail bądź login i hasło.
 7. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Kupującym.

 

§. 4 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.       W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:

a.       Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

b.      Włączoną obsługę Java Script,

c.       Aktywny adres e-mail.

2.       Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w http://marthastewart.pl/cookies-pm-23.html

3.       Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.

4.       Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest uprzednie zarejestrowanie Klienta, a także zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§. 5. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.       Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta.

2.       Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny podając adres e-mail oraz hasło dostępu do konta. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie następujących danych niezbędnych do wykonania umowy sprzedaży:

a.       Firma

b.      Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

c.       Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

d.      Imię i nazwisko osoby do kontaktu,

e.      Numer telefonu.

3.       Po dokonaniu rejestracji i weryfikacji danych Klienta przez Operatora Scrap & Art  na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłana wiadomość  potwierdzająca  aktywację konta. W szczególnych przypadkach Klient może zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji odnośnie prowadzonej działalności pod kontem zakupów dokonywanych u Dystrybutora Scrap & Art.

4.       Podany przez Klienta adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany w celu informowania klienta odnośnie realizowanych zamówień.

5.       Operator Hurtowni może odmówić zarejestrowania Klienta jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 13.

6.       Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a.       przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,

b.      spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Klientem,

c.       dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,

d.        wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

 

e.    wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Sklepu oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu.

7.       Osoba kontaktowa dokonująca rejestracji Klienta ponadto może zostać poproszona o oświadczenie, że jest umocowana do reprezentowania i zaciągania zobowiązań w jego imieniu Klienta.

8.       Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie. Oświadczenie o wypowiedzeniu składane przez Klienta zarejestrowanego powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty e-mail, przy czym wiadomość powinna zostać wysłana z adresu podanego w Koncie Klienta. Dla skuteczności wypowiedzenia konieczne jest jego potwierdzenie w zwykłej formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Operatora. W przypadku otrzymania pisemnego potwierdzenia za datę złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu uznaje się datę odebrania wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu. W braku otrzymania pisemnego potwierdzenia oświadczenie o wypowiedzeniu jest bezskuteczne.

9.       Operator  może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez terminu wypowiedzenia, jeżeli Klient nie wykazywał aktywności na stronie Dystrybutora, w szczególności nie złożył zamówienia w ciągu 1 roku od ostatniej aktywności lub w podanym okresie nie został osiągnięty minimalny obrót to jest 1000 zł rocznie.

10.   Decyzję o wypowiedzeniu umowy w przypadkach wskazanych w ust. 9 Operator podejmuje po weryfikacji prowadzonej z Klientem współpracy. Nie jest to proces automatyczny, decyzja nie ma wpływu na już zawarte, a jeszcze nie wykonane umowy sprzedaży.

11.   Po otrzymaniu decyzji, o której mowa w ust. 10, Klient może się od niej odwołać w sposób wskazany w § 11.

12.   Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

13.   Operator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

a.         Klient, w przypadku zmiany, niezwłocznie nie dokonał aktualizacji danych wymaganych do rejestracji na stronie Dystrybutora Scrap & Art,

b.      cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania strony Dystrybutora Scrap & Art,

c.       działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

d.      otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

e.      Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f.        Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

g.       podane przez Klienta dane adresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

h.      Klient nie spełnia założeń handlowych określonych przez Operatora, w szczególności nie prowadzi działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zam.), w ewidentny sposób potwierdzając tym samym, że będzie dokonywał dalszej odsprzedaży zakupionych produktów.

14.   W przypadkach mniejszej wagi Operator może zawiesić Konto Klienta na czas określony lub nieokreślony, do czasu wyjaśnienia kwestii będących przyczyną zawieszenia lub doprowadzenia do stanu zgodnego z postanowieniami Regulaminu. Zawieszenie Konta Klienta polega na zablokowaniu możliwości korzystania z usług Dystrybutora Scrap & Art. w tym dokonywania zakupów. O przyczynie zawieszenia Klient zostanie powiadomiony pocztą e-mail lub telefonicznie. Decyzja o zawieszeniu Konta Klienta zostanie cofnięta w razie ustania przyczyny zawieszenia.

15.   Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Operatora  zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Nie jest wymagane potwierdzenie dla skuteczności tego oświadczenia.

16.   Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Dystrybutora Scrap & Art lub poprzez usunięcie Konta Klienta.

17.   Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Operatora ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Operatora.

18.   W przypadku, gdy wypowiedzenie umowy przez Dystrybutora nastąpiło z przyczyn wskazanych w ust. 13 Operator ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 30 % wartości wszystkich zamówień, których termin realizacji jeszcze nie upłynął. Jeżeli wskutek zaistnienia przyczyny wypowiedzenia wskazanej w ust. 13 Operator poniósł szkodę przewyższającą wartość kary umownej Operator zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

19.   Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 9 i 13 wynosi 14 dni.

 

§. 6. WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Dystrybutor prowadzi sprzedaż hurtową towarów prezentowanych na stronach Dystrybutora Scrap & Art.
 2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem strony Dystrybutora Scrap & Art  są: Sprzedający oraz Kupujący.
 3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta jedynie z Klientem zarejestrowanym (posiadającym Konto Klienta). Klient niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży musi zarejestrować się na stronie Dystrybutora Scrap & Art; po dokonaniu rejestracji tworzone jest Konto Klienta.
 4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Dystrybutora Scrap & Art nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Dystrybutora Scrap & Art stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Dystrybutora Scrap & Art oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Dystrybutora Scrap & Art lub wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen, wycofanie towarów, odwołanie lub wprowadzenie zmian w akcjach promocyjnych nie dotyczy zamówień już przyjętych do realizacji.
 6. Dystrybutor Scrap & Art prowadzi jedynie sprzedaż hurtową. Oznacza to, że zakupów mogą dokonywać wyłącznie podmioty gospodarcze po wcześniejszej rejestracji i akceptacji firmy.
 7. Dystrybutor Scrap & Art nie prowadzi sprzedaży detalicznej. Minimalna wartość zamówienia składanego w hurtowni wynosi 400 zł netto.
 8. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 12-15. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 9 -15.
 9. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienia składane telefonicznie przyjmowane są pod nr tel.  0 883 388 985 w dni robocze w godzinach 10.00 – 16.00. Zamówienia składane e-mailem powinny zostać wysłane na adres: biuro@scrapandart.pl lub biuro@marthastewart.pl
 10. Przy zamówieniach składanych w inny sposób niż przez Internet należy podać następujące dane:

a.       nr katalogowy produktu,

b.      nazwę produktu,

c.       ilość,

d.      cenę,

e.      imię i nazwisko,

f.        adres dostawy,

g.       telefon kontaktowy,

h.      sposób płatności,

 1. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:
  1. zalogowania do Konta Klienta

b.      wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Dystrybutora Scrap & Art,

  1. dodania ich do koszyka,
  2. wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
 1. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 5 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:
  1. zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
  2. zaakceptowania zamówienia z zastrzeżeniami tzw. modyfikujące przyjęcie oferty – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
  3. propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta.,
  4. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy
 1. Modyfikujące przyjęcie oferty jest skuteczne jeżeli wymienione w odpowiedzi na ofertę zastrzeżenia nie zmieniają w sposób zasadniczy istotnych postanowień oferty.
 2. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 12 pkt c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Dystrybutora, zmiana ceny, itp.
 3. Kontroferta, o której mowa w ust. 12 pkt c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 3 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania (3 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.

16.   Wszystkie ceny towarów prezentowane na stronach Dystrybutora Scrap & Art są cenami hurtowymi netto (w zł oraz w euro) – nie zawierają podatku VAT. Podatek VAT naliczany jest z chwilą składania zamówienia on-line, gdy towar zostaje dodany do koszyka.

17.   Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Dla wszystkich transakcji wystawiane są dowody zakupu w postaci faktury VAT.

 1. Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w ust. 10 jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu będzie niemożliwe, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Kupującego.
 2. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Klienta. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, iż wprowadzone dane Klienta są błędne lub nieprawdziwe, a wątpliwości tych nie udało się niezwłocznie usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub poprzez e-mail.
 3. Dostawa zamówienia realizowana jest do 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.
 4. Zamówienia w szczególnych przypadkach mogą podlegać dodatkowym rabatom i są ustalane indywidualnie przez Sprzedającego oraz Kupującego. 

 

§. 7. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Operator dołoży wszelkich starań, aby strona Dystrybutora Scrap & Art oraz wszystkie usługi udostępniane za jej pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Klienta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu strony Dystrybutora Scrap & Art.
 1. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego, wyłączenia niektórych funkcjonalności strony Dystrybutora Scrap & Art w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem zarejestrowanych Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.
 2. Klient jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.
 3. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
 4. Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem strony Dystrybutora Scrap & Art treści bezprawnych.

 

§. 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania ze świadczonych usług, które nie powstały z jego winy.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata.
 3. Operator nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Operatora.

 

§. 9. PŁATNOŚCI I DOSTAWA

1.       Wszystkie zamówienia wysyłane są kurierem UPS. Koszt przesyłki naliczany jest w zależności od wybranego rodzaju płatności.

 1. Za zakupy można zapłacić w następujący sposób:

a.       Przelewem na rachunek bankowy,

b.      Za pośrednictwem systemu PayPal,

c.       Za pośrednictwem systemu PayU.

 1. Dane do przelewu: K.A.A.P. Venture Piotr i Agnieszka Podszus S.C., ul. Jesienna 27, 05-502 Bobrowiec, BRE BANK SA, nr konta: 16 1140 2004 0000 3002 7487 9839.
 2. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek. W tytule przelewu Klient powinien podać numer zamówienia. Koszt przesyłki krajowej wynosi 16,00 zł.
 3. W przypadku płatności poprzez system PayPal  lub system PayU Kupujący oświadcza i zapoznał się z zasadami płatności oferowanymi przez operatorów tych usług i będzie się do nich stosował.
 4. Koszt przesyłki krajowej w przypadku płatności za pośrednictwem systemów PayPal lub PayU wynosi 22 zł i dotyczy zakupów dokonywanych przez Internet gdzie płatność realizowana jest przy współpracy odpowiednio z firmą PayPal lub PayU.
 5. Darmowa wysyłka - Sprzedający pokrywa koszty przesyłki w przypadku złożenia zamówienia na łączną kwotę 500 zł netto i dokonaniu płatności przelewem bezpośrednio z konta bankowego Klienta. 
 6. Darmowa przesyłka nie dotyczy płatności on-line poprzez system PayPal lub PayU.
 7. W przypadku dokonania w tym samym dniu zamówień na obu stronach internetowych (www.scrapandart.pl oraz www.primamarketing.pl )Dystrybutora Scrap & Art  zamówienie wysyłane jest zbiorczo, co oznacza, że Klient tylko raz ponosi koszty dostawy.
 8. W przypadku opisanym w ust. 9 suma obu zamówień stanowi łączną kwotę uprawniającą do otrzymania darmowej wysyłki. 
 9. Przy odbiorze paczki Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia, Klient zobowiązany jest w obecności kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Klienta nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, wylane, pogniecione itp.  Klient zobowiązany jest w obecności doręczyciela spisać protokół reklamacyjny (odmowa przyjęcia paczki i powód - uszkodzenie zawartości przez doręczyciela). W tym przypadku będzie to podstawa do złożenia reklamacji przez Sprzedającego u przewoźnika.

 

§. 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Operator zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
 2. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
 3. Klient potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 4. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 5. Administratorem danych osobowych jest Operator, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

 

§. 11. REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Każdy towar sprzedawany przez Dystrybutora Scrap & Art jest fabrycznie nowy. Towar zakupiony u Dystrybutora Scrap & Art nie jest objęty gwarancją producenta ani dystrybutora, chyba że z załączonych do towaru dokumentów wynika co innego (Odpowiedzialność Dystrybutora z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zostaje wyłączona.
 3.  Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód sprzedaży czyli, Fakturę Vat, oraz pismo reklamacyjne zawierające opis reklamacji oraz numer konta bankowego w przypadku gdy oczekiwany jest zwrot pieniędzy, a nie wymiana towaru. Zwrot należności z tytułu reklamacji dokonywany jest wyłącznie w formie przelewu na konto bankowe.
 4. Celem dokonania reklamacji należy: zawiadomić Dystrybutora Scrap & Art o zamiarze złożenia reklamacji przy pomocy poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 5. W przypadku gdy, opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwierania należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru.
 6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela.
 7. Reklamowany towar należy odesłać na adres: K.A.A.P. Venture ul. Piesza 22, 05-503 Wola Gołkowska.
 8. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty ich wpłynięcia.
 9. Jeżeli odsyłany towar zostanie zniszczony, zgnieciony na skutek niewłaściwego zapakowania, Dystrybutor Scrap & Art zastrzega sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwrotu o wartość wyrządzonej szkody.
 10. Klient ponosi koszty związane z wysyłką reklamowanego towaru.
 11. Dystrybutor Scrap & Art zwraca koszty wysyłki w przypadku błędnej realizacji zamówienia (niezgodny z zamówieniem towar)oraz w przypadku uznania reklamacji.
 12. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji wysyłany jest towar wolny od wad (na koszt Dystrybutora Scrap & Art) lub zwracana jest równowartość odesłanego towaru wynikająca z zamówienia poprzez przekazanie kwoty na konto bankowe
 13. Kolorystyka zdjęć prezentowanych na stronach Dystrybutora Scrap & Art może nieznacznie odbiegać od kolorystyki oryginalnych produktów. Różnice wynikające z różnych ustawień monitorów komputerów Klientów oraz parametrów technicznych monitorów Klientów oraz jakości zdjęcia nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§. 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2.       W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

3.       W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Dystrybutora .

 •   4.       O  każdej  zmianie  Regulaminu  Operator Sklepu  powiadomi  zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu  wchodzą  w  życie  z  upływem  terminu  wypowiedzenia.  Do  zamówień złożonych  przed  wejściem  w  życie  zmian  Regulaminu, stosuje  się  postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

5.       Regulamin obowiązuje od dnia 24.05.2018

6.     Użyczamy zdjęć produktów firmom współpracującym z nami . Zdjęcia inspiracji przygotowane przez artystki współpracujące z naszą firmą mogą być publikowane wyłącznie za zgodą samych projektantek.

 

Regulamin konta w hurtowni Scrap & Art

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe 
§ 7 Zastrzeżenia

 

§1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Hurtowni Scrap & Art (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Hurtowni Scrap & Art swoje indywidualne Konto.
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Hurtowni Scrap & Art. 
Hurtownia –  hurtownia internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem www.sprimamarketing.pl
Operator, Sprzedający - podmiot, o którym mowa w §. 1 ust. 3 Regulaminu

 

 

§2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Jesienna 27, 05-502 Bobrowiec
 2. Adres e-mail: biuro@primamarketing.pl
 3. Telefon: +48 883388985

 

§3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  • Aktywne konto e-mail
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

 

§4 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Hurtowni Scrap & Art, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Hurtowni Scrap & Art.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: biuro@primamarketing.pl , czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail biuro@primamarketing.pl
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:

·         Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutajhttps://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

·         Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresemhttps://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

·         Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresemhttp://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Hurtowni Scrap & Art jest Operator,Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

§7 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Hurtowni Scrap & Art.
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy biuro@primamarketing.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

Regulamin newslettera

Hurtowni Scrap & Art

§1 DEFINICJE

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Kupujący może otrzymywać od Operatora, Sprzedawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Hurtowni Scrap & Art, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Hurtowni Scrap & Art. 
Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter. 
Hurtownia –  hurtownia internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem www.sprimamarketing.pl
Usługodawca - podmiot, o którym mowa w §. 1 ust. 3 Regulaminu

§2 Newsletter

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
 5. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 6. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: biuro@primamarketing.pl
 7. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§3 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: biuro@primamarketing.pl
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy:biuro@primamarketing.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

 

 

 

 Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

Powrót
Strona główna |  Mapa hurtowni |  Katalog produktów Cosytime Odwiedziło nas: 6656093 osób
Wildcard SSL Certificates